Który taniec latynoamerykański wykonują tancerze na zdjęciu?

Jive
Rumba
Cha-cha
Samba
Na zdjęciu tancerze wykonują jive'a. Jest to bardzo dy­na­micz­ny taniec la­ty­no­ame­ry­kań­ski pełen spe­cy­ficz­nych wykopów nogami. Bardzo cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą jive'a jest umiesz­cza­nie ciężaru ciała mocno z przodu, co jest nie­spo­ty­ka­ne w innych tańcach la­ty­no­ame­ry­kań­skich. Tancerze w tym tańcu za­cho­wu­ją tułów wyraźnie po­chy­lo­ny do przodu.

Rozkład odpowiedzi

Jive
Rumba
Cha-cha
Samba
odpowiedzi
flagPolska
30%
23%
30%
15%
221
flagNieznany
16%
33%
41%
8%
12

Płeć

men28%
women22%
Jive
28%
22%
Rumba
19%
28%
Cha-cha
36%
26%
Samba
15%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który taniec latynoamerykański wykonują tancerze na zdjęciu?
266
29%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.