Który taniec standardowy był dawniej tańcem latynoamerykańskim?

Tango
Foxtrot
Quickstep
Walc
Tur­nie­jo­we tańce to­wa­rzy­skie dzieli się na stan­dar­do­we i la­ty­no­ame­ry­kań­skie (w każdej z grup jest po 5 tańców). Jednak podział ten nie zawsze był taki sam. Współ­cze­śnie tango jest tańcem stan­dar­do­wy­m, lecz dawniej było uznawane za taniec la­ty­no­ame­ry­kań­ski. Dla rów­no­wa­gi, dawniej za taniec stan­dar­do­wy uważano paso doble, które obecnie jest tańcem la­ty­no­ame­ry­kań­skim.

Rozkład odpowiedzi

Tango
Foxtrot
Quickstep
Walc
odpowiedzi
flagPolska
52%
20%
23%
2%
305
flagNieznany
43%
31%
18%
6%
16

Płeć

men66%
women42%
Tango
66%
42%
Foxtrot
16%
17%
Quickstep
10%
35%
Walc
6%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który taniec standardowy był dawniej tańcem latynoamerykańskim?
348
52%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Ailura
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.