Który wąż ma najdłuższe zęby jadowe?

boa dusiciel
żmija nosoroga
żmija gabońska
grzechotnik diamentowy
Żmija gabońska wy­stę­pu­je w środ­ko­wej i za­chod­niej Afryce. Jej zęby znajdują się w przed­niej części otworu gę­bo­we­go, złożone po­zo­sta­ją rów­no­le­gle do kości szczęki. Zęby są typu ka­na­li­ko­we­go. Żmija gabońska nie jest na ogół agre­syw­na. Chociaż jej jad jest nie­zwy­kle nie­bez­piecz­ny dla czło­wie­ka, ataki zdarzają się bardzo rzadko. Ze wszyst­kich ja­do­wi­tych węży świata ma naj­więk­szą głowę i naj­dłuż­sze zęby jadowe (posiada ich 4), które mogą osiągnąć 5 cm dłu­go­ści.

Rozkład odpowiedzi

boa dusiciel
żmija nosoroga
żmija gabońska
grzechotnik diamentowy
odpowiedzi
flagPolska
7%
16%
34%
40%
326
flagNieznany
8%
8%
16%
66%
12

Płeć

men32%
women40%
boa dusiciel
1%
5%
żmija nosoroga
21%
22%
żmija gabońska
32%
40%
grzechotnik diamentowy
44%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który wąż ma najdłuższe zęby jadowe?
356
35%

Szczegóły

Autor: Vesuvius
Ilustracja: H. Krisp
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.