Który władca Polski został posądzony o branie udziału w ,,nocy św. Bartłomieja''?

August III Sas
Jan Olbracht
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Henryk de Valois III, znany jako Henryk Walezy ( król Polski od 1573 r.) władał pół roku. Był czło­wie­kiem odważnym (czemu dał dowód w zwy­cię­skich bitwach z hu­ge­no­ta­mi, jakie stoczył w roku 1569 pod Jarnac i Mon­con­to­ur) i nie na darmo w skład jego wy­kształ­ce­nia wcho­dzi­ła lektura Ma­kia­we­la, gdyż częściej sięgał po miecz niż pióro. Hi­sto­rycz­nie to Henryk Walezy jest uważany za współ­twór­cę rzezi hu­ge­no­tów w 23/24.08.1572 r., skutkiem czego musiał opuścić Francję. Spe­ku­lu­je się jednak, że to Ka­ta­rzy­na Me­dy­cej­ska, matka Henryka, dokonała dzieła, aby usunąć kan­dy­da­ta do tronu.

Rozkład odpowiedzi

August III Sas
Jan Olbracht
Zygmunt II August
Henryk Walezy
odpowiedzi
flagNorwegia
15%
0%
7%
76%
13
flagStany Zjednoczone
4%
14%
4%
75%
49
flagAustria
9%
18%
9%
63%
11
flagLitwa
9%
9%
18%
63%
11
flagNiemcy
4%
18%
17%
60%
93
flagFrancja
0%
29%
12%
58%
24
flagKanada
0%
23%
23%
53%
13
flagPolska
13%
19%
14%
52%
7380
flagHolandia
7%
19%
19%
50%
26
flagUkraina
10%
30%
15%
45%
20
flagWielka Brytania
11%
23%
19%
44%
118
flagDania
8%
16%
25%
41%
12
flagNieznany
18%
21%
18%
40%
956
flagIrlandia
25%
25%
41%
8%
12

Płeć

men45%
women43%
August III Sas
17%
11%
Jan Olbracht
21%
21%
Zygmunt II August
15%
23%
Henryk Walezy
45%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który władca Polski został posądzony o branie udziału w ,,nocy św. Bartłomieja''?
8845
51%

Szczegóły

Autor: barbek
Ilustracja: Doug Kerr
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.