Który współczesny język nie używa obecnie żadnego wariantu cyrylicy?

macedoński
kazachski
bośniacki
serbski
Obecnie język bo­śniac­ki używa jedynie alfabetu ła­ciń­skie­go, lecz w samej Bośni i Her­ce­go­wi­nie żyje duży odsetek ludności serb­sko­ję­zycz­nej uży­wa­ją­cej cy­ry­li­cy.

Rozkład odpowiedzi

macedoński
kazachski
bośniacki
serbski
odpowiedzi
flagNiemcy
9%
23%
47%
19%
21
flagWielka Brytania
14%
42%
38%
4%
21
flagPolska
26%
22%
29%
20%
1449
flagNieznany
33%
23%
27%
16%
217

Płeć

men30%
women22%
macedoński
28%
34%
kazachski
19%
22%
bośniacki
30%
22%
serbski
21%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który współczesny język nie używa obecnie żadnego wariantu cyrylicy?
1795
30%

Szczegóły

Autor: Patryk_R.
Ilustracja: David Orban
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.