Który współczesny język nie używa obecnie żadnego wariantu cyrylicy?

macedoński
kazachski
bośniacki
serbski
Obecnie język bo­śniac­ki używa jedynie alfabetu ła­ciń­skie­go, lecz w samej Bośni i Her­ce­go­wi­nie żyje duży odsetek ludności serb­sko­ję­zycz­nej uży­wa­ją­cej cy­ry­li­cy.

Rozkład odpowiedzi

macedoński
kazachski
bośniacki
serbski
odpowiedzi
flagNiemcy
11%
23%
47%
17%
17
flagWielka Brytania
13%
33%
46%
6%
15
flagPolska
22%
26%
29%
20%
527
flagNieznany
25%
22%
29%
22%
31

Płeć

men31%
women21%
macedoński
26%
30%
kazachski
20%
25%
bośniacki
31%
21%
serbski
21%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który współczesny język nie używa obecnie żadnego wariantu cyrylicy?
634
31%

Szczegóły

Autor: Patryk_R.
Ilustracja: David Orban
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.