Który z cesarzy starożytnego Rzymu wydał edykt nadający pełne prawo obywatelstwa rzymskiego prawie całej wolnej ludności cesarstwa .

August
Karakalla
Konstantyn Wielki
Filip Arab
Ka­ra­kal­la , znany turystom od­wie­dza­ją­cym Wieczne Miasto z naj­le­piej za­cho­wa­nych rzym­skich term ( Termy Ka­ra­kal­li) ,wydał w roku 212 (lub 213) ów dekret kierując się w dużej mierze wzglę­da­mi fi­skal­ny­mi . Więcej oby­wa­te­li to więcej wpływów z po­dat­ków.

Rozkład odpowiedzi

August
Karakalla
Konstantyn Wielki
Filip Arab
odpowiedzi
flagPolska
19%
22%
52%
5%
478
flagNieznany
17%
20%
57%
4%
45

Płeć

men19%
women26%
August
19%
15%
Karakalla
19%
26%
Konstantyn Wielki
50%
58%
Filip Arab
10%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z cesarzy starożytnego Rzymu wydał edykt nadający pełne prawo obywatelstwa rzymskiego prawie całej wolnej ludności cesarstwa .
568
21%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.