Który z cesarzy ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego chciał utworzyć "Unię Europejską" czyli zwane przez niego cesarstwo uniwersalistyczne ?

Otton III
Fryderyk I Barbarossa
Otton II
Henryk II Święty
Otton III dążył do usta­no­wie­nia w Rzymie swojej ce­sar­skiej stolicy i budowy uni­wer­sal­nej władzy ce­sar­skiej na wzór an­tycz­ne­go imperium rzym­skie­go­.W 1000 roku, przy okazji piel­grzym­ki do grobu świętego Woj­cie­cha, chcąc również pozyskać Bo­le­sła­wa Chro­bre­go do swych idei ce­sar­stwa uni­wer­sa­li­stycz­ne­go, przybył do Gniezna.

Rozkład odpowiedzi

Otton III
Fryderyk I Barbarossa
Otton II
Henryk II Święty
odpowiedzi
flagHolandia
72%
0%
22%
5%
18
flagNieznany
61%
8%
23%
5%
830
flagPolska
60%
10%
21%
5%
5313
flagStany Zjednoczone
52%
8%
20%
8%
25
flagNiemcy
51%
16%
23%
7%
98
flagIrlandia
45%
27%
9%
18%
11
flagWielka Brytania
41%
18%
29%
10%
85

Płeć

men63%
women49%
Otton III
63%
49%
Fryderyk I Barbarossa
9%
13%
Otton II
21%
29%
Henryk II Święty
5%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z cesarzy ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego chciał utworzyć "Unię Europejską" czyli zwane przez niego cesarstwo uniwersalistyczne ?
6490
60%

Szczegóły

Autor: popek
Ilustracja: Andrzej Lenart
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.