Który z chomików trzymanych w domu jest najmniejszy?

syryjski
Campbella
Roboroskiego
dżungurski
Chomik Ro­bo­row­skie­go (Pho­do­pus ro­bo­ro­vskii) jest naj­mniej­szym przed­sta­wi­cie­lem chomików kar­ło­wa­tych i wszyst­kich znanych ras cho­mi­ków. Ma zaledwie 5 cm dłu­go­ści, jest więc wiel­ko­ści 2-ty­go­dnio­we­go chomika sy­ryj­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

syryjski
Campbella
Roboroskiego
dżungurski
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
23%
30%
30%
13
flagPolska
25%
15%
22%
36%
618
flagNieznany
37%
12%
17%
33%
99
flagNiemcy
25%
41%
8%
25%
12

Płeć

men23%
women24%
syryjski
25%
24%
Campbella
16%
14%
Roboroskiego
23%
24%
dżungurski
34%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z chomików trzymanych w domu jest najmniejszy?
778
22%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Jannes Pockele
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.