Który z gatunków chomika ma charakterystyczny czarny brzuch ?

syryjski
europejski
chiński
dżungarski
Chomik eu­ro­pej­ski (łac. Cricetus cri­ce­tu­s) jest naj­więk­szym z 14 ga­tun­ków. Umasz­cze­nie podobne do sy­ryj­skie­go na grzbie­cie zło­ci­sto­-brą­zo­we jednak brzuch ma czarny. Nigdy nie został udo­mo­wio­ny.

Rozkład odpowiedzi

syryjski
europejski
chiński
dżungarski
odpowiedzi
flagNieznany
21%
23%
29%
25%
112
flagPolska
19%
22%
25%
31%
536

Płeć

men22%
women21%
syryjski
22%
16%
europejski
22%
21%
chiński
23%
27%
dżungarski
31%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z gatunków chomika ma charakterystyczny czarny brzuch ?
694
22%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Thomas Hirsch
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.