Który z gatunków drzew charakteryzuje się asymetryczną nasadą liścia?

dąb czerwony
brzoza brodawkowata
klon jesionolistny
wiąz szypułkowy
Wiąz szy­puł­ko­wy- liście o kształ­cie elip­tycz­nym lub od­wrot­nie ja­jo­wa­ty­m, naj­szer­sze powyżej środka, długości 6–14 cm, po­dwój­nie pił­ko­wa­ne, na szczycie nagle za­ostrzo­ne. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą tego gatunku jest silna asy­me­trycz­ność liści u nasady.

Rozkład odpowiedzi

dąb czerwony
brzoza brodawkowata
klon jesionolistny
wiąz szypułkowy
odpowiedzi
flagPolska
17%
6%
41%
33%
248

Płeć

men40%
women37%
dąb czerwony
4%
18%
brzoza brodawkowata
10%
2%
klon jesionolistny
44%
40%
wiąz szypułkowy
40%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z gatunków drzew charakteryzuje się asymetryczną nasadą liścia?
284
34%

Szczegóły

Autor: muszmen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.