Który z koncernów samochodowych skorzystał z patentu polskiego pianisty i kompozytora Józefa Hoffmana ?

Toyota
Volkswagen
Ford
Renault
Józef Hoffman - kom­po­zy­tor i pianista przełomu XIX i XX wieku. Oprócz muzyki zajmował się kon­stru­owa­niem wy­na­laz­ków. Jednym z nich były wy­cie­racz­ki sa­mo­cho­do­we, które znalazły za­sto­so­wa­nie w sa­mo­cho­dach marki Ford. Muzykowi przy­pi­su­je się również 70 innych wy­na­laz­ków m.in. urzą­dze­nie do pomiaru siły nacisku palców pia­ni­sty.

Rozkład odpowiedzi

Toyota
Volkswagen
Ford
Renault
odpowiedzi
flagPolska
11%
28%
45%
14%
107
flagNieznany
33%
66%
0%
0%
3
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men46%
women61%
Toyota
6%
0%
Volkswagen
26%
15%
Ford
46%
61%
Renault
20%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z koncernów samochodowych skorzystał z patentu polskiego pianisty i kompozytora Józefa Hoffmana ?
113
43%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
Ilustracja: Ernest Wilbury
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.