Który z matematyków był pierwowzorem głównego bohatera filmu "Piękny umysł"?

David Hilbert
Terence Tao
Piet Hein
John Nash
John Nash (1928-2015) był ame­ry­kań­skim ma­te­ma­ty­kie­m, spe­cja­li­zu­ją­cym się w teorii gier. Wpro­wa­dził pojęcie "rów­no­wa­gi Nasha" - kluczowe w eko­no­mii. Nash cierpiał na schi­zo­fre­nię pa­ra­no­idal­ną, która wcześnie wy­łą­czy­ła go z życia na­uko­we­go. Historia jego życia została ze­kra­ni­zo­wa­na w 2001 roku w filmie "Piękny umysł", w którym główną rolę zagrał Russell Crowe. John zginął w 2015 roku w wypadku sa­mo­cho­do­wym (jadąc tak­sów­ką) razem ze swoją żoną.

Rozkład odpowiedzi

David Hilbert
Terence Tao
Piet Hein
John Nash
odpowiedzi
flagWielka Brytania
29%
12%
4%
54%
24
flagNiemcy
26%
0%
20%
53%
15
flagNieznany
23%
12%
16%
48%
116
flagPolska
24%
13%
14%
47%
1148

Płeć

men45%
women55%
David Hilbert
23%
22%
Terence Tao
16%
12%
Piet Hein
14%
10%
John Nash
45%
55%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z matematyków był pierwowzorem głównego bohatera filmu "Piękny umysł"?
1351
47%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: cea +
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.