Który z niżej podanych herosów nie brał udziału w słynnej wyprawie Argonautów po złote runo?

Herakles
Tezeusz
Jazon
Perseusz
Ar­go­nau­ci byli mi­tycz­ny­mi bo­ha­te­ra­mi grec­ki­mi, którzy pod wodzą Jazona, wy­ru­szy­li statkiem Argo (szybki) do Kolchidy po złote runo baranka. Między nimi znaleźli się m.in.: Boreadzi – skrzy­dla­ci bracia, siłacz He­ra­kle­s, pie­śniarz Orfeusz, Tezeusz – pogromca Mi­no­tau­ra, Kastor i Po­li­deu­kes – bliź­nia­czy bracia, piękna Ata­lan­ta. Na zdjęciu pomnik Per­se­usza znaj­du­ją­cy się w War­sza­wie w Parku Ujaz­dow­skim.

Rozkład odpowiedzi

Herakles
Tezeusz
Jazon
Perseusz
odpowiedzi
flagNiemcy
16%
16%
33%
33%
18
flagPolska
35%
17%
18%
29%
2026
flagWielka Brytania
40%
18%
12%
28%
49
flagNieznany
33%
17%
23%
25%
404

Płeć

men27%
women25%
Herakles
34%
33%
Tezeusz
17%
20%
Jazon
20%
21%
Perseusz
27%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z niżej podanych herosów nie brał udziału w słynnej wyprawie Argonautów po złote runo?
2570
29%

Szczegóły

Autor: sereqp
Ilustracja: Martin Lopatka
Czytaj więcej: wikipedia Argonauci
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.