Który as Dywizjonu 303 był po wojnie przemytnikiem a potem jako Johnny "Kamikaze" Brown najemnikiem w Afryce?

Zdzisław Henneberg
Jan Zumbach
Stanisław Skalski
Witold Urbanowicz
Jan Zumbach był wnukiem szwaj­car­skie­go emi­gran­ta. Podczas II wojny świa­to­wej ze­strze­lił według ofi­cjal­nych danych 13 sa­mo­lo­tów na pewno i kilka praw­do­po­dob­nie. Podczas wojny domowej w Kongu w roku 1962 przyjął ofertę utwo­rze­nia lot­nic­twa Katangi i do­wo­dze­nia nim. W 1967 roku dowodził lot­nic­twem Biafry podczas nie­uda­nej próby secesji w Nigerii.

Rozkład odpowiedzi

Zdzisław Henneberg
Jan Zumbach
Stanisław Skalski
Witold Urbanowicz
odpowiedzi
flagPolska
11%
33%
40%
14%
769
flagNieznany
11%
28%
44%
15%
90

Płeć

men31%
women29%
Zdzisław Henneberg
11%
12%
Jan Zumbach
31%
29%
Stanisław Skalski
42%
50%
Witold Urbanowicz
14%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który as Dywizjonu 303 był po wojnie przemytnikiem a potem jako Johnny "Kamikaze" Brown najemnikiem w Afryce?
905
33%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Jan Zumbach

Historia

22 lipca 2017 22:27:18 utworzył Centurion2003 »
8 grudnia 2017 21:26:28 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.