Który z pisarzy znany jest ze swej przyjaźni z kubańskim rewolucjonistą i dyktatorem Fidelem Castro?

Gabriel García Márquez
Günter Grass
Pablo Neruda
Aleksandr Sołżenicyn
Castro i Márquez przy­jaź­ni­li się przez długie lata. Co więcej, pisarz pełnił czasem rolę wy­słan­ni­ka dyk­ta­to­ra, prze­ka­zu­jąc od niego wia­do­mo­ści pre­zy­den­to­wi USA, Billowi Clin­to­no­wi. Gabo nie zerwał kon­tak­tów z ku­bań­skim przy­wód­cą, nawet kiedy ten zaczął bru­tal­nie prze­śla­do­wać po­li­tycz­nych opo­nen­tów. Zamiast tego po cichu wy­ko­rzy­sty­wał swoje wpływy, aby pomóc nie­któ­rym z tych osób wydostać się z Kuby.

Rozkład odpowiedzi

Gabriel García Márquez
Günter Grass
Pablo Neruda
Aleksandr Sołżenicyn
odpowiedzi
flagWłochy
72%
9%
18%
0%
11
flagIrlandia
63%
0%
36%
0%
11
flagStany Zjednoczone
58%
16%
0%
25%
12
flagWielka Brytania
55%
13%
15%
15%
58
flagPolska
52%
11%
21%
14%
4303
flagNiemcy
47%
12%
32%
7%
40
flagNieznany
46%
13%
21%
19%
689
flagHolandia
30%
0%
30%
40%
10

Płeć

men46%
women54%
Gabriel García Márquez
46%
54%
Günter Grass
12%
12%
Pablo Neruda
21%
22%
Aleksandr Sołżenicyn
18%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z pisarzy znany jest ze swej przyjaźni z kubańskim rewolucjonistą i dyktatorem Fidelem Castro?
5225
51%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Marcelo Montecino
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.