Który z podanych ciągów jest zarówno arytmetyczny i geometryczny?

1,2,3,4,5,6,7,8,...
0,1,0,1,0,1,0,1,...
2,4,6,8,10,12,14,...
1,1,1,1,1,1,1,...
Ciąg aryt­me­tycz­ny - to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od po­przed­niej o ustaloną wartość (tutaj o 0). Ciąg geo­me­trycz­ny - to taki ciąg liczb, w którym każda kolejna liczba różni się od po­przed­niej ustaloną ilość razy (tutaj zawsze jest mnożona razy 1).

Rozkład odpowiedzi

1,2,3,4,5,6,7,8,...
0,1,0,1,0,1,0,1,...
2,4,6,8,10,12,14,...
1,1,1,1,1,1,1,...
odpowiedzi
flagNieznany
13%
16%
28%
40%
561
flagNiemcy
9%
27%
27%
36%
11
flagPolska
14%
18%
31%
34%
2393
flagWielka Brytania
11%
11%
50%
22%
18

Płeć

men37%
women36%
1,2,3,4,5,6,7,8,...
13%
9%
0,1,0,1,0,1,0,1,...
18%
21%
2,4,6,8,10,12,14,...
30%
32%
1,1,1,1,1,1,1,...
37%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z podanych ciągów jest zarówno arytmetyczny i geometryczny?
3064
35%

Szczegóły

Autor: Hanna Jarczewska
Ilustracja: Andy Maguire
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.