Który z podanych krajów nie wchodził w skład francuskiej Afryki równikowej ?

Nigeria
Kongo Środkowe
Gabon
Czad
Fran­cu­ska Afryka Rów­ni­ko­wa (fr. AEF) -fe­de­ra­cja fran­cu­skich kolonii w środ­ko­wej Afryce, między rzeką Kongo a Sa­ha­rą­.U­sta­no­wio­na w 1910 roku fe­de­ra­cja składała się z czterech te­ry­to­rió­w: Gabonu, Konga Środ­ko­we­go (obecnie Kongo), Uban­gi­-Sza­ri (obecnie Re­pu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska) oraz Czadu (ten stanowił od­dziel­ną jed­nost­kę te­ry­to­rial­ną od roku 1920).

Rozkład odpowiedzi

Nigeria
Kongo Środkowe
Gabon
Czad
odpowiedzi
flagPolska
31%
22%
18%
27%
574
flagNieznany
28%
30%
19%
21%
46

Płeć

men31%
women27%
Nigeria
31%
27%
Kongo Środkowe
21%
29%
Gabon
22%
14%
Czad
24%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z podanych krajów nie wchodził w skład francuskiej Afryki równikowej ?
582
30%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia

Historia

16 sierpnia 2017 21:05:21 utworzył PK »
22 sierpnia 2017 17:20:48 zmienił Rokit »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.