Który z podanych Maki-zushi jest największy?

futo-maki
naka-maki
hoso-maki
wszystkie mają taki sam rozmiar
Ma­ki­-zu­shi dzieli się również ze względu na: rozmiar: ho­so­-ma­ki (małe, wysokie, 2-3 cm), na­ka­-ma­ki (śred­nie, 3-4 cm), fu­to­-ma­ki (duże, płaskie, 4-6 cm, czasami podaje się w sposób de­ko­ra­cyj­ny – z wy­sta­ją­cą sałatą, ogór­ka­mi, two­rzą­cy­mi coś na kształt korony)

Rozkład odpowiedzi

futo-maki
naka-maki
hoso-maki
wszystkie mają taki sam rozmiar
odpowiedzi
flagWłochy
36%
9%
27%
27%
11
flagWielka Brytania
28%
14%
9%
47%
21
flagPolska
25%
15%
16%
42%
883
flagNieznany
22%
10%
18%
48%
168

Płeć

men23%
women20%
futo-maki
23%
20%
naka-maki
13%
12%
hoso-maki
12%
22%
wszystkie mają taki sam rozmiar
50%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z podanych Maki-zushi jest największy?
1136
24%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: sherrymain
Czytaj więcej: wikipedia Sushi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.