Który z podanych zwierząt jest jajożyworodne?

Padalec
Rekinek psi
Wąż Eskulapa
Żmija zygzakowata
Odmiana ży­wo­rod­no­ści po­le­ga­ją­ca na tym, że po za­płod­nie­niu we­wnętrz­nym zarodki po­zo­sta­ją w błonach jajowych wewnątrz or­ga­ni­zmu matki, od­ży­wia­ją się żółt­kie­m, ale za­cho­wu­ją cał­ko­wi­tą au­to­no­mię podczas rozwoju. Młode uwal­nia­ją się z błon jajowych bez­po­śred­nio przed zło­że­niem jaj, w trakcie lub zaraz po ich złożeniu przez samicę

Rozkład odpowiedzi

Padalec
Rekinek psi
Wąż Eskulapa
Żmija zygzakowata
odpowiedzi
flagWielka Brytania
20%
10%
30%
40%
10
flagNieznany
23%
19%
27%
29%
72
flagPolska
23%
22%
26%
26%
469

Płeć

men29%
women29%
Padalec
24%
22%
Rekinek psi
20%
22%
Wąż Eskulapa
25%
25%
Żmija zygzakowata
29%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z podanych zwierząt jest jajożyworodne?
577
27%

Szczegóły

Autor: ketiw7
Ilustracja: psyberartist
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.