Który z polskich książąt nie wyruszył na krucjatę, ponieważ nie lubił pić wina?

Henryk Sandomierski
Leszek Biały
Bolesław Wysoki
Kazimierz II pomorski
Papież Ho­no­riusz III wezwał wiernych do wyprawy krzy­żo­wej do Ziemi Świętej. Jeden z polskich książąt Leszek Biały zo­bo­wią­zał się do wyprawy, jednak po prze­li­cze­niu kosztów okazało się, iż nie chce w niej brać udziału. Książę kra­kow­ski od­po­wie­dział li­stow­nie pa­pie­żo­wi, że jechać nie może ponieważ nie trawi żadnych innych trunków oprócz pol­skie­go piwa i miodu. „Złożony chorobą, popłynąć do Ziemi Świętej nie mogę, zwłasz­cza iż z powodu przy­pa­dło­ści w naturę ciała wy­mie­rzo­ne­j, ani wina, ani prostej wody pić nie mogę, przy­zwy­cza­jo­nym tylko piwo względ­nie miód pić.”

Rozkład odpowiedzi

Henryk Sandomierski
Leszek Biały
Bolesław Wysoki
Kazimierz II pomorski
odpowiedzi
flagNiemcy
13%
78%
0%
8%
23
flagNieznany
13%
62%
12%
11%
88
flagWielka Brytania
12%
62%
18%
6%
16
flagPolska
14%
57%
12%
15%
880

Płeć

men58%
women54%
Henryk Sandomierski
15%
11%
Leszek Biały
58%
54%
Bolesław Wysoki
12%
12%
Kazimierz II pomorski
13%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z polskich książąt nie wyruszył na krucjatę, ponieważ nie lubił pić wina?
1046
58%

Szczegóły

Autor: Błażej Palka
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Leszek Biały
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.