Który z poniższych krajów jest członkiem Unii Łacińskiej?

Niemcy
Austria
Wielka Brytania
Rumunia
Unia Łacińska skupia kraje, po­słu­gu­ją­ce się językiem z grupy ro­mań­skie­j, sku­pia­jąc się przed wszyst­kim promocją dzie­dzic­twa post ła­ciń­skie­go. Rumuński za­li­cza­ny jest do grupy języków ro­mań­skich.

Rozkład odpowiedzi

Niemcy
Austria
Wielka Brytania
Rumunia
odpowiedzi
flagNieznany
11%
13%
13%
61%
59
flagPolska
11%
14%
12%
60%
707
flagWielka Brytania
10%
10%
40%
40%
10

Płeć

men64%
women59%
Niemcy
12%
11%
Austria
10%
15%
Wielka Brytania
13%
12%
Rumunia
64%
59%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych krajów jest członkiem Unii Łacińskiej?
821
60%

Szczegóły

Autor: Tomasz Dworczanin
Ilustracja: Carlo Raso
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.