Który z poniższych uniwersytetów był pierwszym, najstarszym uniwersytetem w Europie?

Uniwersytet Konstantynopolitański
Uniwersytet Boloński
Uniwersytet Paryski
Uniwersytet Oksfordzki
Powstał on już w IX wieku. Wy­kła­da­no na nim me­dy­cy­nę, fi­lo­zo­fię, nauki prawne, eko­no­mię, geo­gra­fię, retorykę i astro­no­mię. Przestał funk­cjo­no­wać po zajęciu Kon­stan­ty­no­po­la przez Turków w 1453 r.

Rozkład odpowiedzi

Uniwersytet Konstantynopolitański
Uniwersytet Boloński
Uniwersytet Paryski
Uniwersytet Oksfordzki
odpowiedzi
flagNiemcy
40%
46%
6%
6%
15
flagPolska
21%
55%
8%
13%
1563
flagWielka Brytania
20%
41%
8%
29%
24
flagNieznany
15%
51%
13%
18%
343

Płeć

men17%
women22%
Uniwersytet Konstantynopolitański
17%
22%
Uniwersytet Boloński
57%
61%
Uniwersytet Paryski
10%
7%
Uniwersytet Oksfordzki
14%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych uniwersytetów był pierwszym, najstarszym uniwersytetem w Europie?
2014
20%

Szczegóły

Autor: AdamQPL
Ilustracja: Tim Green
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.