Który z reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, wydany w 1978 r. , opisuje Etiopię i dwór cesarski Haile Selassie I za czasów monarchii konstytucyjnej oraz w momencie rewolucji?

"Cesarz"
"Wojna futbolowa"
"Heban"
"Szachinszach"
Cesarz (1978) – książka Ryszarda Ka­pu­ściń­skie­go o Etiopii i dworze ce­sar­skim Haile Selassie I za czasów mo­nar­chii kon­sty­tu­cyj­nej oraz w momencie re­wo­lu­cji. Ka­pu­ściń­ski re­kon­stru­uje obraz systemu oczyma ludzi pałacu. Ich relacje, na­szpi­ko­wa­ne pozornie nie­waż­ny­mi szcze­gó­ła­mi, składają się na wi­ze­ru­nek oba­lo­ne­go reżimu, będąc zarazem dowodami rze­czo­wy­mi, świad­czą­cy­mi o jego zbrod­ni­czo­ści.

Rozkład odpowiedzi

"Cesarz"
"Wojna futbolowa"
"Heban"
"Szachinszach"
odpowiedzi
flagWielka Brytania
81%
9%
9%
0%
11
flagPolska
52%
13%
21%
12%
496
flagNieznany
42%
15%
38%
3%
26

Płeć

men41%
women46%
"Cesarz"
41%
46%
"Wojna futbolowa"
14%
18%
"Heban"
28%
23%
"Szachinszach"
16%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, wydany w 1978 r. , opisuje Etiopię i dwór cesarski Haile Selassie I za czasów monarchii konstytucyjnej oraz w momencie rewolucji?
566
52%

Szczegóły

Autor: KasiaKról
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.