Który z tych kolorów nie jest podstawowy?

czarny
żółty
czerwony
niebieski
Ogólnie przy­ję­tym jest, że trzy pod­sta­wo­we kolory to: czer­wo­ny, nie­bie­ski i żółty, które są uwa­run­ko­wa­ne hi­sto­rycz­nie w sztuce i ar­chi­tek­tu­rze.

Rozkład odpowiedzi

czarny
żółty
czerwony
niebieski
odpowiedzi
flagNieznany
77%
8%
4%
9%
372
flagPolska
72%
9%
5%
12%
2714
flagWielka Brytania
68%
7%
2%
21%
41
flagNiemcy
63%
4%
13%
18%
22
flagHolandia
30%
30%
30%
7%
13

Płeć

men76%
women77%
czarny
76%
77%
żółty
9%
7%
czerwony
3%
3%
niebieski
10%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z tych kolorów nie jest podstawowy?
3219
72%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: mitra mirshahidi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.