Który z tych pierwiastków nie jest mikroelementem?

Mn
Zn
Tl
Cu
Zarówno Cu, Zn i Mn (miedź, cynk i mangan) są mi­kro­ele­men­ta­mi i są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia naszego or­ga­ni­zmu. Na­to­miast Tl (tal) jest silnie tok­sycz­ny.

Rozkład odpowiedzi

Mn
Zn
Tl
Cu
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagLitwa
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
66%
33%
3
flagPolska
3%
12%
62%
21%
79
flagNieznany
9%
27%
45%
18%
11
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men66%
women80%
Mn
3%
10%
Zn
7%
0%
Tl
66%
80%
Cu
22%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z tych pierwiastków nie jest mikroelementem?
97
60%

Szczegóły

Autor: Marcin Nowak
Ilustracja: Jamie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.