Który z tych ptaków NIE potrafi naśladować ludzkiej mowy ;

Sójka zwyczajna
Pustułka zwyczajna
Lirogon skromny
Szpak zwyczajny
Li­ro­go­ny- potrafią na­śla­do­wać rozmaite dźwięki – od na­śla­do­wa­nia odgłosów innych ptaków, przez ludzką mowę, po dźwięki me­cha­nicz­ne, jak np. eks­plo­zje. Papużkę falistą o imieniu Puck wpisano w 1995 r. do Księgi Rekordów Gu­in­nes­sa jako ptaka z naj­więk­szym zasobem słów. Potrafił wy­po­wie­dzieć – aż 1728 słów. Sójka i szpak to tez ptaki mi­me­tycz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Sójka zwyczajna
Pustułka zwyczajna
Lirogon skromny
Szpak zwyczajny
odpowiedzi
flagPolska
20%
40%
13%
25%
406
flagNieznany
7%
35%
14%
42%
14

Płeć

men36%
women55%
Sójka zwyczajna
18%
8%
Pustułka zwyczajna
36%
55%
Lirogon skromny
10%
6%
Szpak zwyczajny
34%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z tych ptaków NIE potrafi naśladować ludzkiej mowy ;
444
39%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Magnus Johansson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.