Który z tych zapisów nazwy "Srbija" (Serbia w języku serbskim) za pomocą serbskiej wersji cyrylicy jest poprawny?

Cрбия
Cрбиja
Cрбiя
Cрбija
W zapisie serbskim nie wy­stę­pu­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne dla cyrylicy ro­syj­skiej liter Ю oraz Я. Z kolei litera i wy­stę­pu­je jedynie w wersji bia­ło­ru­skiej oraz ukra­iń­skiej.

Rozkład odpowiedzi

Cрбия
Cрбиja
Cрбiя
Cрбija
odpowiedzi
flagPolska
31%
38%
13%
16%
595
flagNieznany
34%
31%
19%
13%
113

Płeć

men40%
women36%
Cрбия
31%
37%
Cрбиja
40%
36%
Cрбiя
16%
11%
Cрбija
12%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z tych zapisów nazwy "Srbija" (Serbia w języku serbskim) za pomocą serbskiej wersji cyrylicy jest poprawny?
754
37%

Szczegóły

Autor: Filip Wieczorek
Ilustracja: Nicolas Raymond
Czytaj więcej: wikipedia Србија
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.