Który z tych znanych aktorów , należy do Kościoła Scjentologicznego

John Travolta
Johnny Deep
Harrison Ford
Jack Nicholson
Sekta scjen­to­lo­gicz­na została założona w latach 50. przez pisarza sc.f L.Rona Hubbarda i od tamtej pory suk­ce­syw­nie zdobywa wy­znaw­có­w, również w świecie gwiazd. Kościół scjen­to­lo­gicz­ny funk­cjo­nu­je prężnie głównie dzięki ol­brzy­mim da­ro­wi­znom swoich "wier­ny­ch", z których niejeden stracił dla niej poczucie rze­czy­wi­sto­ści. Scjen­to­lo­gia była przy­czy­ną roz­sta­nia Katie Holmes i Toma Cru­ise­’a, ale nie tylko on jest jej wy­znaw­cą.

Rozkład odpowiedzi

John Travolta
Johnny Deep
Harrison Ford
Jack Nicholson
odpowiedzi
flagPolska
60%
14%
11%
12%
267
flagNieznany
33%
16%
50%
0%
12

Płeć

men62%
women59%
John Travolta
62%
59%
Johnny Deep
10%
9%
Harrison Ford
14%
18%
Jack Nicholson
11%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z tych znanych aktorów , należy do Kościoła Scjentologicznego
305
60%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Martin Poulter
Czytaj więcej: wikipedia Scjentologia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.