Który z wymienionych aktorów nie zagrał w filmie "Pan Kleks w Kosmosie"?

Wiktor Zborowski
Iza Miko
Maryla Rodowicz
Beata Kozidrak
Pan Kleks w kosmosie – trzeci z filmów opo­wia­da­ją­cych o przy­go­dach prof. Am­bro­że­go Kleksa. Re­ży­se­ria: Krzysz­tof Gra­dow­ski. Film zre­ali­zo­wa­no w roku 1988 jako ko­pro­duk­cję pol­sko­-cze­cho­sło­wac­ką. Zdjęcia kręcono na te­ry­to­rium Polski, Cze­cho­sło­wa­cji oraz ZSRR.

Rozkład odpowiedzi

Wiktor Zborowski
Iza Miko
Maryla Rodowicz
Beata Kozidrak
odpowiedzi
flagWielka Brytania
66%
16%
8%
8%
12
flagPolska
18%
42%
21%
17%
644
flagNiemcy
18%
36%
36%
9%
11
flagNieznany
9%
49%
23%
17%
117

Płeć

men15%
women14%
Wiktor Zborowski
15%
14%
Iza Miko
41%
52%
Maryla Rodowicz
24%
19%
Beata Kozidrak
19%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych aktorów nie zagrał w filmie "Pan Kleks w Kosmosie"?
826
17%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Magic Madzik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.