Który z wymienionych aminokwasów nie należy do rozgałęzionych?

leucyna
walina
cystyna
izoleucyna
Ami­no­kwa­sy roz­ga­łę­zio­ne (ang. bran­che­d-cha­in amino acid, BCAA) – ami­no­kwa­sy po­sia­da­ją­ce roz­ga­łę­zio­ny boczny łańcuch ali­fa­tycz­ny. W grupie ami­no­kwa­sów biał­ko­wych istnieją 3 speł­nia­ją­ce ten warunek: leucyna, izo­leu­cy­na i walina. Stanowią one średnio 40% spo­ży­wa­ne­go dziennie białka.

Rozkład odpowiedzi

leucyna
walina
cystyna
izoleucyna
odpowiedzi
flagPolska
16%
27%
32%
22%
1540
flagNieznany
17%
30%
26%
25%
312
flagWielka Brytania
15%
38%
26%
19%
26
flagNiemcy
7%
57%
14%
14%
14

Płeć

men31%
women33%
leucyna
16%
14%
walina
29%
33%
cystyna
31%
33%
izoleucyna
22%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych aminokwasów nie należy do rozgałęzionych?
1921
31%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: Flesh for Blood
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.