Który z wymienionych etapów wytwarzania piwa zachodzi najpóźniej?

Filtracja zacieru
Słodowanie
Gotowanie brzeczki
Zacieranie
Na początku procesu ziarno lekko kiełkuje (sło­do­wa­nie­), na­stęp­nie skrobia ze słodu prze­kształ­ca­na jest w cukier (za­cie­ra­nie­), potem od­fil­tro­wa­ne zostają nie­roz­pusz­czal­ne elementy zacieru (fil­tro­wa­nie) i dopiero może zacząć się proces warzenia (go­to­wa­nie brzecz­ki­).

Rozkład odpowiedzi

Filtracja zacieru
Słodowanie
Gotowanie brzeczki
Zacieranie
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
31%
36%
16%
61
flagPolska
26%
29%
30%
12%
2808
flagNieznany
28%
25%
29%
16%
404
flagHolandia
35%
28%
28%
7%
14
flagStany Zjednoczone
16%
50%
27%
5%
18
flagNiemcy
42%
25%
17%
14%
35

Płeć

men27%
women26%
Filtracja zacieru
27%
24%
Słodowanie
28%
36%
Gotowanie brzeczki
27%
26%
Zacieranie
15%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych etapów wytwarzania piwa zachodzi najpóźniej?
3425
30%

Szczegóły

Autor: Bartłomiej Nycz
Ilustracja: kapital
Czytaj więcej: wikipedia Piwo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.