Który z wymienionych grzybów może rosnąć także w ciągu zimy?

Uszak bzowy
Borowik szlachetny
Pieprznik jadalny
Pieprznik ametystowy
Uszak bzowy to jeden z niewielu grzybów ja­dal­nych ro­sną­cych również podczas zimy. Rozwija się na osła­bio­nym lub martwym drewnie. Jest to gatunek ko­smo­po­li­tycz­ny, wy­stę­pu­je na wszyst­kich kon­ty­nen­ta­ch, a także na wielu wyspach. Nie za­no­to­wa­no go jedynie na An­tark­ty­dzie.

Rozkład odpowiedzi

Uszak bzowy
Borowik szlachetny
Pieprznik jadalny
Pieprznik ametystowy
odpowiedzi
flagWielka Brytania
50%
13%
13%
22%
22
flagPolska
49%
6%
21%
21%
887
flagNieznany
27%
11%
29%
31%
54

Płeć

men48%
women51%
Uszak bzowy
48%
51%
Borowik szlachetny
4%
8%
Pieprznik jadalny
22%
20%
Pieprznik ametystowy
24%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych grzybów może rosnąć także w ciągu zimy?
1013
48%

Szczegóły

Autor: Tomek Pawłowicz
Czytaj więcej: wikipedia Uszak bzowy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.