Który z wymienionych krajów, jest krajem arabskim:

Pakistan
Jemen
Afganistan
Wszystkie powyższe
Zarówno Pa­ki­sta­n, jak i Afga­ni­stan nie są krajami arab­ski­mi. Do krajów arab­skich nie wlicza się także tych, w których Arabowie stanowią po prostu dużą mniej­szość etniczną (np. Iran, Turcja)

Rozkład odpowiedzi

Pakistan
Jemen
Afganistan
Wszystkie powyższe
odpowiedzi
flagPolska
4%
32%
5%
57%
287
flagNieznany
2%
28%
10%
58%
46

Płeć

men33%
women28%
Pakistan
3%
3%
Jemen
33%
28%
Afganistan
5%
3%
Wszystkie powyższe
56%
65%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych krajów, jest krajem arabskim:
358
32%

Szczegóły

Autor: Beata Kij
Ilustracja: Rod Waddington
Czytaj więcej: wikipedia Kraje arabskie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.