Który z wymienionych matematyków często uznawany jest za twórcę algebry abstrakcyjnej (w szczególności: teorii grup)?

Évariste Galois
Stefan Banach
David Hilbert
Bertrand Russell
Évariste Galois był bardzo młodym fran­cu­skim ma­te­ma­ty­kie­m, pre­kur­so­rem algebry abs­trak­cyj­ne­j, twórcą współ­cze­snej teorii grup. Zginął w roku 1832 w po­je­dyn­ku o dziew­czy­nę. Miał wtedy zaledwie 20 lat. W liście na­pi­sa­nym ostat­niej nocy przed śmiercią zawarł swoje naj­waż­niej­sze idee i osią­gnię­cia ma­te­ma­tycz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Évariste Galois
Stefan Banach
David Hilbert
Bertrand Russell
odpowiedzi
flagPolska
30%
32%
21%
15%
881
flagNieznany
24%
37%
20%
18%
70
flagSzwecja
14%
14%
28%
42%
14
flagNiemcy
13%
53%
26%
6%
15
flagWielka Brytania
11%
27%
22%
33%
18

Płeć

men29%
women39%
Évariste Galois
29%
39%
Stefan Banach
28%
31%
David Hilbert
24%
16%
Bertrand Russell
16%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych matematyków często uznawany jest za twórcę algebry abstrakcyjnej (w szczególności: teorii grup)?
1047
30%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.