Który z wymienionych metali jest najbardziej reaktywny?

sód
potas
rubid
cez
Wszyst­kie wy­mie­nio­ne metale pochodzą z I grupy układu okre­so­we­go. W grupie re­ak­tyw­ność pier­wiast­ków rośnie wraz ze wzrostem liczby ato­mo­wej. Z wy­mie­nio­nych pier­wiast­ków cez ma naj­więk­szą liczbę atomową 55 (sód 11, potas 19, rubid 37). Cez jest jednym z naj­bar­dziej re­ak­tyw­nych pier­wiast­kó­w, na po­wie­trzu bardzo szybko pokrywa się ciemnym nalotem (tlenku cezu), z wodą i kwasami reaguje wy­bu­cho­wo.

Rozkład odpowiedzi

sód
potas
rubid
cez
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
20%
20%
60%
5
flagPolska
25%
12%
12%
50%
74
flagWielka Brytania
0%
50%
0%
50%
2
flagAustria
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men40%
women55%
sód
31%
33%
potas
13%
0%
rubid
13%
11%
cez
40%
55%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych metali jest najbardziej reaktywny?
84
50%

Szczegóły

Autor: Marcin Nowak
Ilustracja: Dnn87
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.