Który z wymienionych pancerników z okresu II wojny, pierwszy poszedł na dno?

HMS Prince of Wales
USS Arizona
Bismarck
Yamato
Arizona została znisz­czo­na podczas Ja­poń­skie­go nalotu na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, Yamato został za­to­pio­ny przez flotę ame­ry­kań­ską 7 kwietnia 1945 roku. Naj­wcze­śniej zatonął Nie­miec­ki Bi­smarc­k, 27 maja 41 roku. Kilka dni wcze­śniej stoczył on bitwę z bry­tyj­ski­mi HMS "Hood" oraz HMS "Prince of Wales". Ten pierwszy został do­szczęt­nie znisz­czo­ny (prze­ży­ło jedynie 3 ma­ry­na­rzy­), na­to­miast drugi pan­cer­nik chociaż poważnie uszko­dzo­ny zdołał uciec z pola bitwy. Zatonął dopiero w grudniu tego roku trafiony przez ja­poń­skie torpedy.

Rozkład odpowiedzi

HMS Prince of Wales
USS Arizona
Bismarck
Yamato
odpowiedzi
flagPolska
20%
23%
45%
8%
626
flagNiemcy
22%
22%
44%
11%
18
flagNieznany
20%
32%
35%
9%
64
flagWielka Brytania
33%
33%
27%
5%
18

Płeć

men43%
women54%
HMS Prince of Wales
19%
12%
USS Arizona
27%
27%
Bismarck
43%
54%
Yamato
9%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych pancerników z okresu II wojny, pierwszy poszedł na dno?
754
45%

Szczegóły

Autor: as przestworzy
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.