Która broń drzewcowa jazdy była najdłuższa?

lanca
kopia husarska
hasta (włócznia rzymska)
dziryt
Kopia husarska była naj­dłuż­szą bronią drzew­co­wą używaną kie­dy­kol­wiek przez ja­ką­kol­wiek jazdę. Osiągała 4,5-5,5 m długości (nie­kie­dy nawet 6,2 m). Zwana po­tocz­nie "drze­we­m", do 2 poł. XVI w. była robiona z jodły i nie prze­kra­cza­ła 3 m dłu­go­ści. W XVII­-XVIII w. dokonano jej ulep­szeń. Wy­ko­ny­wa­na odtąd z drewna osi­ko­we­go była drążona w środku od grotu do gałki (śre­dnio­wiecz­na miała w jej miejsce tarczkę chro­nią­cą dłoń), po to, by zmniej­szyć masę.

Rozkład odpowiedzi

lanca
kopia husarska
hasta (włócznia rzymska)
dziryt
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
5%
89%
5%
0%
19
flagNieznany
17%
75%
4%
2%
1063
flagNiemcy
7%
72%
7%
11%
77
flagPolska
21%
68%
6%
3%
6083
flagWielka Brytania
21%
65%
5%
6%
120
flagHolandia
17%
64%
17%
0%
17
flagIrlandia
46%
46%
7%
0%
13
flagFrancja
30%
46%
23%
0%
13
flagSzwecja
40%
40%
20%
0%
10

Płeć

men75%
women55%
lanca
18%
26%
kopia husarska
75%
55%
hasta (włócznia rzymska)
4%
15%
dziryt
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która broń drzewcowa jazdy była najdłuższa?
7547
69%

Szczegóły

Autor: lizard1886@wp.pl
Ilustracja: Brad
Czytaj więcej: wikipedia Kopia (broń)
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.