Który z wymienionych teleskopów zajmuje się wykrywaniem nowych planet pozasłonecznych?

Kosmiczny Teleskop Keplera
Kosmiczny Teleskop Chandra
Kosmiczny Teleskop Hubble'a
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)
Teleskop Keplera został wy­nie­sio­ny na orbitę oko­ło­sło­necz­ną 7 marca 2009 roku. Jego misja miała trwać po­cząt­ko­wa 3 lata jednak ze względu na duże sukcesy w ob­ser­wa­cja­ch, misja została prze­dłu­żo­na co najmniej do roku 2016.

Rozkład odpowiedzi

Kosmiczny Teleskop Keplera
Kosmiczny Teleskop Chandra
Kosmiczny Teleskop Hubble'a
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)
odpowiedzi
flagPolska
37%
6%
44%
11%
815
flagNieznany
33%
4%
48%
12%
236

Płeć

men34%
women30%
Kosmiczny Teleskop Keplera
34%
30%
Kosmiczny Teleskop Chandra
4%
11%
Kosmiczny Teleskop Hubble'a
48%
39%
Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)
11%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z wymienionych teleskopów zajmuje się wykrywaniem nowych planet pozasłonecznych?
1075
36%

Szczegóły

Autor: Konrad Pulit
Ilustracja: Kanijoman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.