Który ze statków podczas II wojny światowej nosił przydomek "Lucky Ship"?

MS Batory
ORP Błyskawica
ORP Piorun
MS Sobieski
MS Batory w trakcie II wojny świa­to­wej został za­mie­nio­ny z luk­su­so­we­go trans­atlan­ty­ku na trans­por­to­wiec wojska. Do­dat­ko­wo ewa­ku­ował m.in. złoto Banku Anglii do Kanady oraz polskie dzieci do Au­stra­lii. Wojnę prze­szedł prak­tycz­nie bez żadnych uszko­dzeń jak i strat w ludziach i stąd wywodzi się jego przy­do­mek.

Rozkład odpowiedzi

MS Batory
ORP Błyskawica
ORP Piorun
MS Sobieski
odpowiedzi
flagHolandia
71%
7%
7%
14%
14
flagWielka Brytania
58%
24%
6%
10%
29
flagPolska
42%
26%
15%
15%
965
flagNieznany
30%
31%
25%
13%
76
flagNiemcy
20%
33%
20%
26%
15

Płeć

men40%
women37%
MS Batory
40%
37%
ORP Błyskawica
29%
27%
ORP Piorun
12%
20%
MS Sobieski
17%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który ze statków podczas II wojny światowej nosił przydomek "Lucky Ship"?
1157
42%

Szczegóły

Autor: Michu72
Ilustracja: Gail Frederick
Czytaj więcej: wikipedia MS Batory
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.