Których, spośród wymienionych składników, używa się do pisania ikon kościoła prawosławnego?

kredy
żółtka jaja kurzego
olejku goździkowego
wszystkich
Ikona, jako szcze­gól­ny rodzaj ma­lar­stwa sa­kral­ne­go, wy­ko­ny­wa­na jest według ścisłych reguł. Jedną z nich jest nakaz używania do jej pisania, jedynie na­tu­ral­nych skład­ni­ków. Kredy, wraz z roz­two­rem kleju na­tu­ral­ne­go, np. kró­li­cze­go używa się do grun­to­wa­nia deski (po­do­bra­zia­). Żółtko służy jako medium, czyli spoiwo do przy­go­to­wa­nia tempery. Olejek goź­dzi­ko­wy, zaś ma "zatruć" farbę, czyli za­bez­pie­czyć ją przed dzia­łal­no­ścią bakterii i możliwej pleśni.

Rozkład odpowiedzi

kredy
żółtka jaja kurzego
olejku goździkowego
wszystkich
odpowiedzi
flagWielka Brytania
4%
4%
19%
71%
21
flagNieznany
4%
15%
15%
64%
133
flagPolska
3%
23%
11%
61%
1238

Płeć

men61%
women68%
kredy
3%
2%
żółtka jaja kurzego
22%
18%
olejku goździkowego
12%
10%
wszystkich
61%
68%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Których, spośród wymienionych składników, używa się do pisania ikon kościoła prawosławnego?
1444
61%

Szczegóły

Autor: Jowita
Ilustracja: Sharon Mollerus
Czytaj więcej: www.drogaikony.org.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.