Którym z kolei prezydentem III Rzeczpospolitej jest wybrany w 2015 roku Andrzej Duda?

czwartym
piątym
szóstym
siódmym
Ofi­cjal­na nazwa państwa Rzecz­po­spo­li­ta Polska funk­cjo­nu­je od 30 grudnia 1989 roku. Wówczas od pół roku pre­zy­den­tem był Wojciech Ja­ru­zel­ski. Na­stęp­nie od końca 1990 roku urzę­do­wał Lech Wałęsa, pierwszy pre­zy­dent wybrany w wyborach po­wszech­nych i drugi pre­zy­dent III RP. Kolejno urzę­do­wa­li: 3. Alek­san­der Kwa­śniew­ski, 4. Lech Ka­czyń­ski i 5. Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski. Andrzej Duda jest więc szóstym pre­zy­den­tem III RP.

Rozkład odpowiedzi

czwartym
piątym
szóstym
siódmym
odpowiedzi
flagIrlandia
7%
30%
53%
0%
13
flagUkraina
4%
36%
50%
4%
22
flagNiemcy
10%
29%
47%
9%
55
flagStany Zjednoczone
23%
10%
44%
18%
38
flagPolska
14%
34%
39%
10%
4598
flagHolandia
15%
30%
38%
15%
13
flagWielka Brytania
14%
40%
35%
6%
91
flagNieznany
12%
43%
34%
9%
562
flagDania
27%
45%
27%
0%
11

Płeć

men36%
women35%
czwartym
12%
20%
piątym
41%
31%
szóstym
36%
35%
siódmym
9%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którym z kolei prezydentem III Rzeczpospolitej jest wybrany w 2015 roku Andrzej Duda?
5523
38%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Piotr Drabik
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.