Kto brał udział w pierwszych prezydenckich debatach telewizyjnych w USA ?

Ronald Reagan i Jimmy Carter
Dwight Eisenhower i Adlai Stevenson
Lyndon Johnson i Barry Goldwater
John Kennedy i Richard Nixon
Debaty te­le­wi­zyj­ne z 1960 roku to kla­sycz­ny przykład tego, jak ważne w wy­stą­pie­niach pu­blicz­nych są nie tylko treść, ale i mowa ciała, pewność siebie, Aż 57 proc. Ame­ry­ka­nó­w, którzy gło­so­wa­li w 1960 roku przy­zna­ło, że debaty wpłynęły na ich decyzje. Zwy­cię­stwo Johna F. Ken­ne­dy­’e­go zostało roz­strzy­gnię­te różnicą zaledwie 100 tysięcy głosów.

Rozkład odpowiedzi

Ronald Reagan i Jimmy Carter
Dwight Eisenhower i Adlai Stevenson
Lyndon Johnson i Barry Goldwater
John Kennedy i Richard Nixon
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
9%
90%
11
flagWielka Brytania
17%
0%
5%
76%
17
flagSzwecja
11%
11%
0%
76%
17
flagNiemcy
20%
0%
6%
73%
15
flagPolska
24%
9%
7%
58%
960
flagNieznany
25%
3%
12%
58%
56

Płeć

men56%
women59%
Ronald Reagan i Jimmy Carter
21%
30%
Dwight Eisenhower i Adlai Stevenson
12%
2%
Lyndon Johnson i Barry Goldwater
9%
8%
John Kennedy i Richard Nixon
56%
59%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto brał udział w pierwszych prezydenckich debatach telewizyjnych w USA ?
1109
59%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Czytaj więcej: www.polskieradio.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.