Kto był naczelnym dowódcą powstania wielkopolskiego?

generał Józef Haller
Józef Piłsudski
generał Józef Dowbor-Muśnicki
generał Tadeusz Rozwadowski
Po­wsta­nie wiel­ko­pol­skie było naj­więk­szym udanym zrywem nie­pod­le­gło­ścio­wym w historii Polski. Trwało od 27 grudnia 1918 do 16 lutego 1919. Po­cząt­ko­wo dowódcą był major Sta­ni­sław Taczak, lecz w styczniu do­wódz­two objął generał Józef Do­wbo­r-Mu­śnic­ki.

Rozkład odpowiedzi

generał Józef Haller
Józef Piłsudski
generał Józef Dowbor-Muśnicki
generał Tadeusz Rozwadowski
odpowiedzi
flagHolandia
6%
0%
73%
20%
15
flagPolska
27%
10%
40%
21%
2632
flagWielka Brytania
23%
18%
36%
21%
38
flagNiemcy
36%
9%
36%
18%
33
flagNieznany
29%
11%
35%
23%
396

Płeć

men40%
women46%
generał Józef Haller
29%
28%
Józef Piłsudski
9%
8%
generał Józef Dowbor-Muśnicki
40%
46%
generał Tadeusz Rozwadowski
20%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto był naczelnym dowódcą powstania wielkopolskiego?
3207
40%

Szczegóły

Autor: Jakub
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.