Kto był ostatnim cesarzem zachodniorzymskim ?

Neron
Romulus Augustulus
Karol Wielki
Dioklecjan
Romulus Au­gu­stu­lus był ostatnim władcą ce­sar­stwa za­chod­nio­rzym­skie­go, które upadło pod wpływem wędrówki ludów. 23 sierpnia 476 Odoaker - rzymski pa­try­cjusz po­cho­dze­nia ger­mań­skie­go - stanął na czele spisku wojska i został obwołany królem bar­ba­rzyń­skich od­dzia­łów zbroj­nych w Italii, po czym zde­tro­ni­zo­wał Romulusa i wygnał go do Neapolu.

Rozkład odpowiedzi

Neron
Romulus Augustulus
Karol Wielki
Dioklecjan
odpowiedzi
flagRosja
5%
57%
17%
19%
57
flagNiemcy
3%
54%
16%
24%
53
flagNieznany
12%
51%
16%
18%
531
flagPolska
12%
47%
18%
22%
4749
flagKanada
10%
40%
0%
50%
10
flagWielka Brytania
15%
34%
27%
22%
94
flagIrlandia
30%
30%
20%
20%
10
flagWłochy
18%
27%
18%
36%
11
flagHolandia
13%
20%
26%
40%
15
flagStany Zjednoczone
28%
19%
19%
33%
21
flagUkraina
9%
18%
36%
36%
11

Płeć

men53%
women41%
Neron
11%
12%
Romulus Augustulus
53%
41%
Karol Wielki
15%
25%
Dioklecjan
20%
20%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: Ed Uthman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.