Kto był pierwszym komunistycznym przywódcą ZSRR?

Józef Wissarionowicz Stalin
Włodzimierz Ilicz Lenin
Jurij Władimirowicz Andropow
Gieorgij Maksimilianowicz Malenkow
Wło­dzi­mierz Lenin, ros. Владимир Ленин, właśc. Władimir Iljicz Uljanow, ros. Владимир Ильич Ульянов (ur. 10 kwiet­nia­?/22 kwietnia 1870 w Sym­bir­sku, zm. 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą) – rosyjski polityk so­cjal­de­mo­kra­tycz­ny i ko­mu­ni­stycz­ny, or­ga­ni­za­tor i przy­wód­ca re­wo­lu­cji paź­dzier­ni­ko­we­j, a na­stęp­nie pierwszy przy­wód­ca Rosji ra­dziec­kiej. Współ­za­ło­ży­ciel i lider partii bol­sze­wic­kiej. Teoretyk ide­olo­gii ko­mu­ni­zmu i twórca idei le­ni­ni­zmu.

Rozkład odpowiedzi

Józef Wissarionowicz Stalin
Włodzimierz Ilicz Lenin
Jurij Władimirowicz Andropow
Gieorgij Maksimilianowicz Malenkow
odpowiedzi
flagNieznany
7%
84%
3%
3%
181
flagPolska
7%
81%
6%
3%
1106
flagWielka Brytania
0%
70%
30%
0%
10

Płeć

men81%
women67%
Józef Wissarionowicz Stalin
8%
8%
Włodzimierz Ilicz Lenin
81%
67%
Jurij Władimirowicz Andropow
5%
13%
Gieorgij Maksimilianowicz Malenkow
4%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto był pierwszym komunistycznym przywódcą ZSRR?
1227
83%

Historia

19 czerwca 2017 19:47:29 utworzył Kucz Games »
6 lipca 2017 17:35:51 zmienił Piotr Janek »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.