Kto był pierwszym księciem seniorem Polski podczas rozbicia dzielnicowego?

Władysław Łokietek
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Urodzony w 1105 Wła­dy­sław był naj­star­szym synem Bo­le­sła­wa Krzy­wo­uste­go, zapewne jeszcze za życia ojca aktywnie uczest­ni­czył w rzą­dze­niu pań­stwem. Bolesław III Krzy­wo­usty dzieląc Polskę w swojej ostat­niej woli pomiędzy synów wy­zna­czył mu Śląsk oraz naj­waż­niej­szą dziel­ni­cę se­nio­ral­ną - Ma­ło­pol­skę z Kra­ko­wem. Wła­dy­sła­w, dążąc do zjed­no­cze­nia kraju, wszedł w konflikt z po­zo­sta­ły­mi ksią­żę­ta­mi, w którym przegrał i został - zgodnie ze swym przy­dom­kiem - wygnany.

Rozkład odpowiedzi

Władysław Łokietek
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
odpowiedzi
flagNiemcy
21%
47%
31%
0%
19
flagPolska
17%
43%
18%
19%
1626
flagNieznany
18%
38%
17%
25%
294
flagWielka Brytania
23%
23%
29%
23%
17

Płeć

men44%
women41%
Władysław Łokietek
17%
15%
Władysław II Wygnaniec
44%
41%
Bolesław IV Kędzierzawy
18%
27%
Mieszko III Stary
19%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto był pierwszym księciem seniorem Polski podczas rozbicia dzielnicowego?
1965
42%

Szczegóły

Autor: KacperMaster16
Ilustracja: wikimedia

Historia

13 czerwca 2017 20:26:36 utworzył KacperMaster16 »
13 sierpnia 2017 09:36:50 zmienił Barbara Idziak »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.