Kto był 3. koronowanym KRÓLEM Polski pochodzącym zza granicy?

Władysław II Jagiełło
Ludwik Węgierski
Wacław II
Jadwiga Andegaweńska
Jadwiga była trzecim królem Polski nie­bę­dą­cym pol­skie­go po­cho­dze­nia. Pierw­szym był Wacław II Czeski, drugim jej ojciec - Ludwik An­de­ga­weń­ski, a czwartym Wła­dy­sław II Ja­gieł­ło. W zamian za zgodę polskiej szlachty na prze­ka­za­nie tronu w linii żeńskiej Ludwik wydał przy­wi­lej koszycki zwal­nia­ją­cy ją z po­dat­ków.

Rozkład odpowiedzi

Władysław II Jagiełło
Ludwik Węgierski
Wacław II
Jadwiga Andegaweńska
odpowiedzi
flagPolska
21%
22%
13%
41%
521
flagWielka Brytania
25%
8%
16%
41%
12
flagNieznany
22%
31%
13%
31%
22

Płeć

men33%
women36%
Władysław II Jagiełło
25%
15%
Ludwik Węgierski
26%
28%
Wacław II
15%
18%
Jadwiga Andegaweńska
33%
36%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto był 3. koronowanym KRÓLEM Polski pochodzącym zza granicy?
577
41%

Szczegóły

Autor: lukasz Poland
Ilustracja: Gryffindor

Historia

6 listopada 2017 21:34:30 utworzył lukasz Poland »
8 grudnia 2017 21:15:24 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.