Kto był twórcą pierwszego polskiego 16-bitowego minikomputera K-202,

Edward Fokczyński
Stefan Paszkowski
Jacek Karpiński
Ludomir i Leonard Danilewiczowie
Komputer K-202 (naj­szyb­szy komputer na owe czasy) skon­stru­owa­ny w latach 70-tych przez Kar­piń­skie­go został za­pre­zen­to­wa­ny na pokazach w Londynie i okazał się praw­dzi­wym hitem! Jacek Kar­piń­ski to praw­dzi­wy polski Bill Gates. Mimo to został zwol­nio­ny z pracy przez ko­mu­ni­stycz­ny rząd. Gdyby nie to, możliwe że Polska za­czę­ła­by się kom­pu­te­ry­zo­wać w eks­pre­so­wym tempie już w latach 70 ubie­głe­go wieku.

Rozkład odpowiedzi

Edward Fokczyński
Stefan Paszkowski
Jacek Karpiński
Ludomir i Leonard Danilewiczowie
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
2
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
75%
25%
4
flagPolska
7%
21%
47%
23%
82
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
3
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men72%
women69%
Edward Fokczyński
11%
0%
Stefan Paszkowski
11%
15%
Jacek Karpiński
72%
69%
Ludomir i Leonard Danilewiczowie
5%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto był twórcą pierwszego polskiego 16-bitowego minikomputera K-202,
94
48%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Yvonne Esperanza
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.