Kto dowodził wojskami krzyżowców podczas bitwy pod Tachovem, która miała miejsce 4 sierpnia 1427 r. podczas czwartej krucjaty antyhusyckiej?

Henry Beaufort, biskup Winchesteru
Prokop Wielki
Jan książe Ziębicki
Zygmunt Luksemburski
Bitwa, która miała miejsce 4 sierpnia 1427 r. nie­opo­dal czeskich mia­ste­czek Stříbro i Tachov podczas czwartej krucjaty an­ty­hu­syc­kie­j, zor­ga­ni­zo­wa­nej w od­po­wie­dzi na bullę papieża Marcina V, w okresie wojen hu­syc­kich. Wojskami krzy­żow­ców dowodził Henry Be­au­for­t, biskup Win­che­ste­ru.

Rozkład odpowiedzi

Henry Beaufort, biskup Winchesteru
Prokop Wielki
Jan książe Ziębicki
Zygmunt Luksemburski
odpowiedzi
flagNieznany
29%
19%
21%
30%
433
flagPolska
24%
20%
23%
30%
1701
flagNiemcy
15%
0%
53%
30%
13
flagWielka Brytania
0%
35%
42%
21%
14

Płeć

men25%
women21%
Henry Beaufort, biskup Winchesteru
25%
21%
Prokop Wielki
22%
18%
Jan książe Ziębicki
22%
28%
Zygmunt Luksemburski
28%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto dowodził wojskami krzyżowców podczas bitwy pod Tachovem, która miała miejsce 4 sierpnia 1427 r. podczas czwartej krucjaty antyhusyckiej?
2139
25%

Szczegóły

Autor: gladiusverus
Ilustracja: Vicki Burton

Historia

25 stycznia 2017 14:20:13 utworzył gladiusverus »
20 kwietnia 2017 20:39:56 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.