Kto jako jedyny pełnił urząd prezydenta ZSRR?

Konstantin Czernienko
Michaił Gorbaczow
Borys Jelcyn
Leonid Breżniew
Michaił Gor­ba­czow to rosyjski polityk, twórca programu pie­re­stroj­ki (prze­bu­do­wy­), gła­sno­sti (jaw­no­ści) oraz usko­rie­nia (przy­spie­sze­nia) mające na celu znie­sie­nie ko­mu­ni­zmu w ZSRR oraz za­koń­cze­nie zimnej wojny. Z urzędu zre­zy­gno­wał 25 grudnia 1991 roku - akt ten osta­tecz­nie kończył ist­nie­nie prawie 70-let­nie­go państwa. W Rosji Gor­ba­czow został za­pa­mię­ta­ny jako od­po­wie­dzial­na osoba za znisz­cze­nie ZSRR, które było im­pe­rium. W 1990 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Obecnie były przy­wód­ca ZSRR wciąż jest aktywny pu­blicz­nie, choć stroni od polityki ro­syj­skiej.

Rozkład odpowiedzi

Konstantin Czernienko
Michaił Gorbaczow
Borys Jelcyn
Leonid Breżniew
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
100%
0%
0%
12
flagSzwajcaria
0%
96%
3%
0%
33
flagSzwecja
0%
86%
11%
2%
43
flagStany Zjednoczone
0%
85%
7%
7%
56
flagWielka Brytania
3%
84%
7%
3%
176
flagHolandia
5%
84%
7%
1%
52
flagNiemcy
2%
78%
14%
3%
76
flagIrlandia
9%
77%
13%
0%
22
flagGrecja
23%
76%
0%
0%
13
flagAustria
0%
76%
23%
0%
13
flagPolska
6%
74%
12%
6%
7595
flagNieznany
10%
65%
14%
10%
1163
flagWłochy
13%
60%
6%
20%
15
flagBelgia
30%
40%
20%
10%
10

Płeć

men70%
women77%
Konstantin Czernienko
8%
4%
Michaił Gorbaczow
70%
77%
Borys Jelcyn
13%
9%
Leonid Breżniew
6%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto jako jedyny pełnił urząd prezydenta ZSRR?
9294
73%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Veni
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.